+
فایل های قابل دانلود خود را برای فروش ارائه کنید و برای کسب درآمد تلاش کنید.(فروش فایل در سایت پارد وب)
عضویت به عنوان فروشنده

نیروگاه بادی

شبیه سازی مقالات مهندسی برق با نرم افزار متلب با موضوع نیروگاه بادی
پاردوب
0